Είστε εδώ

Καραμβάλης Δημήτρης, «Επτά ερωτικά δίστιχα. Αδύνατο», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 37