Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Σχόλια σε δυο φωτογραφίες. Στο μνημείο του Λεωνίδα», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 35-36