Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Σχόλια σε δυο φωτογραφίες. Η στιγμή της φωτογραφίας», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 35