Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ο Λωτός του Κύκνου», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 5-8