Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Τα δώρα του γάμου», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 5-7