Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Ο πατέρας», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 8