Είστε εδώ

Cheever John, «Το σκουληκιασμένο μήλο», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 614-616 (Απρίλιος-Ιούνιος 2006), σ. 118-122