Είστε εδώ

Böll Heinrich, «Το λυπητερό μου πρόσωπο», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 605-607 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 192-199