Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Γλυπτό», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 605-607 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 200