Είστε εδώ

Himes Chester, «Το φάντασμα του Ρούφους Τζόουνς», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 599-601 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 57-61