Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Στο ποίημα της νύχτας», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 599-601 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 56