Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Αντιδικία εριστικού επιγραμματοποιού με γείτονες και κριτικούς», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 599-601 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 44