Είστε εδώ

Βασιλειάδου Κλεονίκη, «Η διαλεκτική βενετσιάνικη κωμωδία», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 333-334