Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Επιστρέφοντας στη Μογγολία (οραματικές επιλογές)», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 314-317