Είστε εδώ

Κοτοπούλη Μαρία, «Παραλλαγή σ΄ ένα θέμα της Γραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 311-313