Είστε εδώ

Νίκας Γ., «Ριχάρδος Γ': στα όρια του απόλυτου Κακού», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 278-285