Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Υπό προθεσμίαν», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 277