Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Γυρίζοντας το βράδι. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 276-277