Είστε εδώ

Λαλάγκας Ηρακλής, «Στη λεωφόρο του ήλιου», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 182-186