Είστε εδώ

Παπουτσόπουλος Νίκος, «Επιλύχνιος», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 180-181