Είστε εδώ

Oates Joyce Carol, «Ο ραδιοαστρονόμος», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 158-163