Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Λογοτεχνία μισού αιώνα. Απάντηση στην έρευνα της Νέας Πορείας το 2001», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 133-141