Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Άγγελου Φωκά, Βίος ησύχιος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 227-228