Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μερόπης Σπυροπούλου, Δια γυναικός πηγάζει. . . , σκέψεις», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 228-230