Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Αννίτας Παναρέτου, Η ηδονή και η οδύνη των βιβλίων-Χρυσοστόμου Γανιάρη βίος και έργα, βιογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 225-226