Είστε εδώ

Κοτοπούλη Μαρία, «Η συνάντηση», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 191-196