Είστε εδώ

Κακίσης Σωτήρης, «Τύχη βουνό», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 578-580 (Απρίλιος-Ιούνιος 2003), σ. 125-127