Είστε εδώ

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Ήρωες εν εαυτώ», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 578-580 (Απρίλιος-Ιούνιος 2003), σ. 128-133