Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Δημήτρη Τσινικόπουλου, Μέθεξη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 575-577 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2003), σ. 67-68