Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Κώστα Ριζάκη, Τα επόμενα πένθη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 575-577 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2003), σ. 68-70