Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Κώστα Στεργιόπουλου, Το φτερό και το χώμα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 575-577 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2003), σ. 65-67