Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γιώργου Χριστογιάννη, Οικογένεια Πόθου, νουβέλα και άλλα διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 303-306