Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γιώργου Κάρτερ, Οίκος ενοχής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 301-303