Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γιάννη Κ. Χατζηαδαμίδη, Μικρή αιωνιότητα, ποιήματα, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 306-307