Είστε εδώ

Roy Gabrielle, «Η Αλίκη», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 264-276