Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Όψεις της αναγνωσιμότητας του κινηματογράφου», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 245-252