Είστε εδώ

Kostolanyi Dezsö, «Η πληγή της κυρίας συνταγματάρχου», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 569-571 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σ. 203-206