Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Ο Ανέστης Ευαγγέλου ως πεζογράφος και κριτικός», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 569-571 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σ. 192-202