Είστε εδώ

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 156-160, (έσω οπισθόφυλλο)