Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Χρήστου Μαλεβίτση, Οι παράκτιοι άνθρωποι, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 153-155