Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Η Ανεζούλα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 109-111