Είστε εδώ

Κοτοπούλη Μαρία, «Έρωτας εν αγωνία», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 107-108