Είστε εδώ

Κοτοπούλη Μαρία, «Και το θέρος ετελεύτα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 105-107