Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Λουίς Θερνούδα. Ο άνθρωπος και το έργο», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 87-104