Είστε εδώ

Στεφάνου Κάρολος, «Το ταξίδι στο φως», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 85-86