Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Διονύση Μαγκλιβέρα, Ο άνθρωπος ως ενότητα, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 63-64