Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ηλία Φλωράκη, Το μπαράκι του Τσάρλι, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 62-63