Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μαρίας Γούναρη, Ετεροχρονισμοί, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 61-62