Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κι όλα καλά!», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 1