Είστε εδώ

Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, «Με άλλα λόγια», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 560-562 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001), σ. 297-304